Reichsrat
 
Encyklopedia PWN
Reichsrat
[rạiśsra:t; niem., ‘rada Rzeszy’],
przedstawicielstwo krajów niem. 1919–34 w procesie legislacyjnym i zarządzaniu Rzeszą;
kraje w R. były reprezentowane przez przedstawicieli rządów odpowiednio do liczby mieszkańców; największy — Prusy, nie mógł mieć więcej niż 2/5 przedstawicieli; w odróżnieniu od Bundesratu (1871–1918) R. był pozbawiony inicjatywy ustawodawczej, miał zaś prawo opiniowania rządowych projektów legislacyjnych i wetowania ustaw; weto R. mogło być odrzucone przez Reichstag większością 2/3 głosów; zniesiony 1934.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia