Bretończycy
 
Encyklopedia PWN
Bretończycy,
mieszkańcy Bretanii, mieszkają także m.in. w aglomeracji Paryża i Ameryce Północnej;
język bretoński, używany (oprócz fr.) przez 300–450 tys. mieszkańców zachodniej Bretanii; katolicy; potomkowie celtyckich Brytów, którzy w 2 falach w V i VI w. przybyli z Kornwalii i częściowo Walii; do XVI w. kultura Bretończyków rozwijała się w znacznej izolacji, potem uległa stopniowej romanizacji; od końca XIX w., a zwłaszcza od lat 60. i 70. XX w. odrodzenie etniczne i kult.; dla kultury lud. są charakterystyczne m.in.: szerokofrontowy parterowy dom kam., zróżnicowany regionalnie strój, zwłaszcza kobiecy, relikty celtyckich wierzeń, bogaty i kultywowany folklor muz. i taneczny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia