Borecka, Puszcza
 
Encyklopedia PWN
Borecka, Puszcza, Lasy Boreckie,
kompleks leśny na Pojezierzu Ełckim, między jez. Mamry a Wzgórzami Szeskimi;
pow. ok. 140 km2; lasy pokrywają silnie pofalowane gliniaste obszary morenowo-wytopiskowe, miejscami pagórkowate; przewaga drzewostanów mieszanych z udziałem sosny, świerka, dębu, jesionu, brzozy, lipy, olszy; fragmenty naturalnych grądów, łęgów i borów wilgotnych; bogate w gat. podszycie, urozmaicone runo; ze ssaków występują tu m.in: łoś, ryś, borsuk, kuna, z ptaków: jarząbek, żuraw, bocian czarny, orzeł bielik; w Borkach znajduje się Ośr. Hodowli Żubrów.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia