Biernacki Andrzej Piotr
 
Encyklopedia PWN
od 1947 profesor Uniwersytetu Warszawskiego, od 1950 Akad. Med. w Warszawie; od 1946 czł. TNW, od 1951 PAU, od 1954 PAN; propagator leczenia balneologicznego; badania dotyczące gł. chorób krwi i naczyń krwionośnych, m.in. miażdżycy; redaktor nacz. „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” (1945–47); Gruźlica prosówkowa zimna (1936), Gruźlica (1950, redaktor A.B. i M. Telatycki), Sztuczna nerka (1960).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia