Białoruski Instytut Gospodarki i Kultury
 
Encyklopedia PWN
Białoruski Instytut Gospodarki i Kultury, Biełarụski instytụt haspadạrki i kultụry,
społ. instytucja białoruskiego życia gosp. i kult., działająca w Wilnie 1926–1937;
powstał dzięki porozumieniu Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji i Białoruskiego Związku Włościańskiego; cel: popieranie oświaty, przemysłu, rolnictwa, rzemiosła i sztuki lud., organizowanie wystaw gosp., otwieranie czytelni; do końca 1927 posiadał swoje oddziały w 50 miejscowościach woj. wileńskiego i nowogródzkiego, 1930 ich liczba wzrosła do 69 kół i 36 bibliotek; rozwiązany 1937 przez władze pol.; gł. działacze: F. Jaremicz, A. Stankiewicz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia