Berman Jakub
 
Encyklopedia PWN
Berman Jakub, ur. 23 XII 1901, Warszawa, zm. 10 IV 1984, tamże,
brat Adolfa Abrahama, działacz komunistyczny;
od 1928 w KPP, 1944 współorganizator i czł. Centralnego Biura Komunistów Polski w ZSRR, sekr. Wydziału Krajowego ZG ZPP; 1944–56 czł. Biura Polit. PPR, następnie PZPR, 1948–54 Biura Organizacyjnego i Sekretariatu KC; 1952–54 czł. Prezydium Rady Ministrów, 1954–56 wicepremier; 1944–47 poseł do KRN, 1947–57 na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL; czł. najściślejszego kierownictwa partii komunist. i państwa, kształtował politykę w dziedzinie ideologii, kultury i spraw zagr., 1949–54 czł. Komisji Biura Politycznego KC PZPR ds. Bezpieczeństwa Publicznego, współodpowiedzialny za działalność Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego; 1956 odsunięty od udziału w życiu polit., 1957 usunięty z PZPR.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia