Benin. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Benin. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1990 Benin jest republiką, z prezydentem, wybieranym w wyborach powszechnych na 5 lat, jako głową państwa i szefem rządu. Władza ustawodawcza należy do jednoizbowego parlamentu, Zgromadzenia Narodowego, o kadencji 4-letniej (83 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych). Władzę wykonawczą sprawuje rząd, powoływany i kierowany przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia