Benelux
 
Encyklopedia PWN
Benelux, Beneluks, właśc. Unia Gospodarcza Beneluksu, fr. L’Union économique Bénélux,
międzynar. organizacja gosp., utworzona na mocy traktatu podpisanego 3 II 1958 w Hadze (na 50 lat), który wszedł w życie 1 XI 1960;
poprzedzona układem monetarnym 1943, konwencją celną 1944 i układem o tzw. wstępnej unii gosp. 1949; czł.: Belgia, Holandia, Luksemburg; wspólny rynek (swoboda wymiany towarów, kapitału, usług i siły roboczej), wspólna zewn. polityka celna i handl., koordynacja wewn. polityki gosp. i socjalnej, 1970 zniesienie kontroli na wewn. granicach B.; prototyp zachodnioeur. wspólnot integracyjnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia