Bembus Mateusz
 
Encyklopedia PWN
Bembus Mateusz, ur. 1567, Poznań, zm. 30 VII 1645, Kraków,
kaznodzieja, teolog, jezuita;
od 1587 w zakonie jezuitów, 1602–10 wykładowca w Poznaniu i Akad. Wileńskiej, 1612–17 kaznodzieja Zygmunta III Wazy; 1621–23 rektor kolegium zakonnego w Poznaniu, 1625 wiceprowincjał pol. jezuitów; rzecznik unii kośc. z Kościołem Ormiańskim; wybitny kaznodzieja, przeciwnik ugody z różnowiercami; autor kazań polit., traktatów teologicznych, moralitetów, m.in. Bellator christianus (1617) oraz Wizerunek szlachcica prawdziwego (1617).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia