Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 
Encyklopedia PWN
Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
instytucja powołana na mocy ustawy z 14 XII 1994 (kilkakrotnie nowelizowanej), z siedzibą w Warszawie;
jej celem jest zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności potwierdzonych dokumentami wystawionymi przez bank do wysokości 22,5 tysiąca euro; systemem gwarantowania są obowiązkowo objęte banki działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; gwarancją — środki: osób fizycznych, osób prawnych, jednostek nie mających osobowości prawnej, ale mających zdolność do czynności prawnych, szkolnych kas oszczędności oraz pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia