Bank Związku Spółek Zarobkowych SA
 
Encyklopedia PWN
Bank Związku Spółek Zarobkowych SA,
centrala finansowa spółdzielczości pol., zał. 1885 w Poznaniu, działalność rozpoczął 1886 jako centrala finansowa spółdz. banków lud., zrzeszających pol. rzemieślników, kupców i chłopów w zaborze pruskim; od 1946 pod nazwą Bank Rzemiosła i Handlu;
oprócz bankowej obsługi spółdzielni pol. w zaborze pruskim prowadził operacje bankowe dla osób prywatnych, m.in. udzielał długoterminowych kredytów na rozwój przemysłu; kapitał akcyjny 1885–1914 wzrósł z 40 tys. do 6 mln marek; w II RP najsilniejszy (obok Banku Handl. w Warszawie SA) bank prywatny, działał w całym kraju, finansując zarówno spółdzielczość, jak i gospodarkę prywatną; w okresie wielkiego kryzysu gosp. 1930–35 zagrożony upadkiem, utrzymał się dzięki pomocy finansowej państwa, które odtąd stało się jego największym akcjonariuszem; kapitał akcyjny 1935 — 20 mln zł; 1939–45 zlikwidowany na ziemiach wcielonych do Rzeszy, w małym zakresie działał w GG; 1949 postawiony w stan likwidacji, przestał istnieć 1950.
Bibliografia
W. Seydlitz Bank Związku Spółek Zarobkowych. Pogląd na 50-cioletnią działalność, Warszawa 1937.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia