Arystobul
 
Encyklopedia PWN
Arystobul, gr. Aristóboulos, żył ok. II–I w. p.n.e.,
imię lub pseudonim żydowskiego filozofa z Aleksandrii;
A. był wybitnym przedstawicielem judejsko-hellenistycznego synkretyzmu; w piśmie adresowanym do Ptolemeusza VI Filometora podjął próbę objaśnienia antropomorfizmów (antropomorfizm) Biblii (Starego Testamentu) przez alegorię i starał się wykazać, że źródłem filozofii gr. (zwłaszcza pitagorejskiej i platońskiej) są księgi Biblii; gdyby udało się ustalić autentyzm pisma do Ptolemeusza Filometora i jego datę, można by rozstrzygnąć spór o uznanie A. za prekursora Filona z Aleksandrii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia