Almagest
 
Encyklopedia PWN
Almagest,
zniekształcona przez Arabów nazwa dzieła Klaudiusza Ptolemeusza Megálē sýntaxis [‘wielka księga’], pod którą jest znany ten największy zabytek starogr. wiedzy astr., zawierający wykład teorii geocentrycznej budowy świata;
do czasów M. Kopernika A. stanowił podstawę wiedzy astr.; zawierał jeden z pierwszych katalogów gwiazd, podający położenie na sferze niebieskiej i jasności 1022 gwiazd oraz opis 48 gwiazdozbiorów; pierwsze drukowane wydania A. ukazały się w Wenecji 1515 (w języku łac.) i Bazylei 1538 (w języku gr.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia