Allais Maurice Felix Charles
 
Encyklopedia PWN
Allais
[allẹ]
Maurice Félix Charles Wymowa, ur. 31 V 1911, Paryż, zm. 9 X 2010, Saint-Cloud,
francuski ekonomista i inżynier górnictwa;
od 1944 profesor École Nationale Supérieure des Mines w Paryżu, 1946–80 dyrektor Centre National de la Recherche Scientifique, 1947–68 profesor ekonomii teoretycznej w Instytucie Statystyki Uniwersytetu Paryskiego, 1967–70 profesor w Instytucie Studiów Międzynarodowych w Genewie, 1970–85 kierownik seminarium analizy monetarnej Uniwersytetu Paryskiego X. Prowadził badania w zakresie teorii równowagi ogólnej, teorii ryzyka i niepewności w działalności gospodarczej, teorii optymalnej alokacji zasobów, infrastruktury transportu, ekonomiki górnictwa, astronautyki; zaliczany do ekonomistów neoklasycznych, wniósł jednak oryginalny wkład do teorii równowagi ogólnej, odrzucając założenia istotne dla neoklasycznego ujęcia; wykazał, że nie zawsze jednostka maksymalizuje wartość użyteczności całkowitej (paradoks Allaisa), i że założenie o ciągłości krzywych obojętności nie odpowiada rzeczywistości, dzieje się tak szczególnie przy uwzględnieniu elementu ryzyka. Rozwinął ideę, że w analizie ekonomicznej należy zdefiniować warunki, przy których jest niemożliwa realizacja jakiejkolwiek nadwyżki. W teorii wzrostu gospodarczego sformułował regułę akumulacji, wg której maksymalizacja realnego dochodu jest możliwa tylko w warunkach stacjonarnych, kiedy stopa procentowa jest równa zeru albo równa stopie wzrostu. Przyczynił się do odrodzenia ilościowej teorii pieniądza. W analizie finansowej bronił zasady indeksacji długów wg ich wartości realnej. W 1988 otrzymał Nagrodę Nobla za pionierski wkład do teorii rynków i efektywnego wykorzystania zasobów. Główne prace: Économie et Intérêt (1947), La question des houillères nationalisées et la théorie économique (1953), L’Europe unie, route de la prospérite (1960), Les théories de l’équilibre économique général et de l’efficacité maximale (1971), Combats pour l’Europe (1994), L’anisotropie de l’espace (1997).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia