Albrecht Hohenzollern
 
Encyklopedia PWN
Jako w. mistrz krzyżacki podjął próbę zrzucenia zwierzchnictwa pol. w przymierzu z ces. Maksymilianem I i Wielkim Księstwem Moskiewskim; pokonany przez Polskę w kampanii 1519–21; 1525 przeprowadził sekularyzację państwa zakonnego, przyjął reformację i złożył w Krakowie hołd Zygmuntowi I Staremu jako lenny książę Prus; 1563 uzyskał rozszerzenie prawa dziedziczenia lenna pruskiego na linię elektorską Hohenzollernów. Odznaczał się szerokimi zainteresowaniami, 1544 zał. uniw. w Królewcu, zajmował się sztuką wojenną, popierał działalność wydawniczą, dążył do rozwoju gosp. kraju. Utrzymywał kontakty z elitą polit. i kult. Polski, marząc o następstwie w Polsce po Jagiellonach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia