Alaryk I
 
Encyklopedia PWN
Alaryk I, Alaricus, ur. ok. 365, zm. 410, Cosentia (ob. Cosenza),
wódz gocki, pierwszy król Wizygotów od 395;
394 służył w armii rzym. Teodozjusza I Wielkiego — wspomagał go w walce z uzurpatorem Eugeniuszem; 395 zbuntował się i zaczął pustoszyć Bałkany; 401 najechał Italię; trzykrotnie oblegał Rzym, który zdobył 24 VIII 410 i splądrował; następnie wycofał się na południe Italii, chcąc przeprawić się na Sycylię; gdy okazało się to niemożliwe, zarządził odwrót na północ, podczas którego zmarł; został pochowany w łożysku rz. Busentus (ob. Busento).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia