Akty ulżenia katolikom
 
Encyklopedia PWN
Akty ulżenia katolikom, Catholic Relief Acts,
akty uchwalone 1778–93 przez parlamenty: bryt. i irlandzki, które dotyczyły złagodzenia praw antykatolickich;
ustawodawstwo wprowadzane od czasu reformacji pozbawiało katolików w Anglii i Irlandii swobody kultu rel., praw polit. i ograniczyło prawa własności (m.in. na mocy ang. praw karnych 1571–93, kodeksu Clarendona 1661–65, Test Act z 1673 oraz szczególnie represyjnych praw karnych 1695–1727 w Irlandii); wpływy oświecenia, a zwłaszcza wybuch 1775 wojny w koloniach amer., a później rewolucji fr. 1789 skłoniły władze bryt. do zniesienia niektórych ograniczeń; m.in. przyznano katolikom prawa posiadania dóbr ziemskich i rozporządzania nimi (1778, 1782), wykonywania zawodu nauczyciela (1782) i prawnika (1792), publicznego sprawowania kultu (1791) oraz — w Irlandii — głosowania w wyborach do parlamentu i sprawowania części urzędów (1793); szersze prawa przyznał Akt równouprawnienia katolików.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia