Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
 
Encyklopedia PWN
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie (AGH),
wyższa szkoła techn., zał. 1919;
początkowo miała tylko wydział górniczny, 1922–39 górniczy i hutn.; wśród pierwszych jej profesorów znaleźli się wybitni uczeni, m.in. J. Buzek, H. Czeczott, W. Goetel, S. Płużański; obecnie ma 14 wydziałów: elektrotechniki, automatyki, informatyki i elektroniki; fizyki i techniki jądrowej; geodezji górniczej i inżynierii środowiska; geodezji, geofizyki i ochrony środowiska; górniczy; inżynierii materiałowej i ceramiki; inżynierii mech. i robotyki; metali nieżelaznych; metalurgii i inżynierii materiałowej; odlewnictwa; paliw i energii; wiertnictwa, nafty i gazu; zarządzania; matematyki stosowanej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia