Actor’s Studio
 
Encyklopedia PWN
Actor’s Studio
[ạ̈ktərz stụ:dıəu],
amerykańska szkoła-laboratorium teatr. i film., zał. 1947 w Nowym Jorku przez E. Kazana, R. Lewisa i Ch. Crawford
od 1948 kierowana przez L. Strasberga; powołana w celu kształcenia aktorów dla teatru i filmu, za pomocą metody gry aktorskiej inspirowanej przez system Stanisławskiego i praktykę moskiewskiego MChAT-u (Teatr Artystyczny), rozwiniętymi twórczo przez eksperymentalny nowojorski Group Theatre; zastosowana w A.S. metoda pracy aktora nad rolą zakładała krańcowy realizm psychol. i społ. gry aktorskiej poprzez całkowitą identyfikację aktora z kreowaną postacią, aż do ujawnienia jej wewn. sprzeczności; Actor’s Studio wywarło znaczny wpływ na współcz. aktorstwo amer., zarówno teatr., jak i film.; wychowankami Actor’s Studio byli m.in.: M. Brando, J. Dean, J. Harris, P. Newman i in.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia