prawo salickie
 
Encyklopedia PWN
prawo salickie:
1) Lex Salica, najstarszy spis prawa zwyczajowego Franków salickich; powstał na pocz. VI w., był częścią zbiorów i kodyfikacji germańskich praw szczepowych (barbarorum leges); składał się z 65 kazuistycznych artykułów, dotyczących gł. prawa karnego i procesowego oraz prawa rodzinnego i spadkowego;
2) zasada regulująca sukcesję tronu fr., wykluczająca dziedziczenie go przez kobiety i przenoszenie przez nie praw do tronu; wyprowadzono ją na pocz. XIV w. z prawa spadkowego Franków salickich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia