Wojciech z Brudzewa
 
Encyklopedia PWN
Wojciech z Brudzewa, Brudzewski Wojciech, ur. ok. 1445, Wielkopolska, zm. 1495, Wilno,
astronom;
profesor matematyki, filozofii i teologii Akad. Krak.; katedrom Akad. Krak. nadał wysoką rangę; jego wykłady przyciągały studentów i uczonych z zagranicy; 1482 W. napisał komentarz do dzieła astronoma austr. G. Peurbacha (1423–61) Theoricae novae planetarium pt. Commentariolum super Theoricas novas planetarium Georgii Purbachii, który długo stanowił treść wykładów wygłaszanych przez jego uczniów; jako jeden z pierwszych dostrzegł sprzeczności tkwiące w teorii geocentrycznej; oprac. tabl. do obliczania położeń planet (Tabulae resolutae); od 1494 sekr. Aleksandra Jagiellończyka w Wilnie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia