Semkowicz Władysław Aleksander
 
Encyklopedia PWN
Semkowicz Władysław Aleksander, ur. 8 V 1878, Lwów, zm. 19 II 1949, Kraków,
syn Aleksandra, prawnik, historyk mediewista, edytor źródeł hist., geograf i kartograf.
Od 1916 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 1919 czł. PAU; 1908 zał. Tow. Heraldyczne we Lwowie (1925–32 prezes); 1908–15 redaktor „Miesięcznika Heraldycznego” i 1908–32 „Rocznika Towarzystwa Heraldycznego”; twórca nowoczesnego programu badań z zakresu nauk pomocniczych historii, zwłaszcza średniow. genealogii (badania nad pol. rodami rycerskimi) i geografii hist.; gł. prace: Ród Awdańców w wiekach średnich (1920), Geograficzne podstawy Polski Bolesława Chrobrego („Kwartalnik Historyczny” 1925), Paleografia łacińska (1951); wydał Akta unii Polski z Litwą 1385–1791 (1932, wspólnie z S. Kutrzebą); autor wielu map historycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia