Nowak Stefan
 
Encyklopedia PWN
Nowak Stefan, ur. 2 I 1925, Warszawa, zm. 6 IX 1989, tamże,
socjolog; uczeń S. Ossowskiego i P. Lazarsfelda;
od 1971 profesor Uniwersytetu Warszawskiego; 1967–75 redaktor nacz. „The Polish Sociological Bulletin”; czł. m.in.: od 1983 Amer. Akad. Sztuk i Nauk, od 1985 Akad. Bryt., od 1989 PAN; zajmował się metodologią nauk społ., badaniami współcz. społeczeństwa pol. oraz psychologią społ.; Metodologia badań socjologicznych (1970), Teorie postaw (1973, redaktor), Metodologia badań społecznych (1985), Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej (1989, redaktor).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia