liczba falowa
 
Encyklopedia PWN
liczba falowa,
fiz. wielkość skalarna będąca odwrotnością długości fali: σ = 1/λ (w spektroskopii oznaczana symbolem );
wartość liczby falowej jest równa liczbie długości fal mieszczących się w jednostce długości; wyrażana zwykle w cm–1 lub m–1; kątowa liczba falowa k = 2π/λ (często zw. też l.f.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia