termy widmowe
 
Encyklopedia PWN
termy widmowe,
fiz. wielkości przyporządkowane poszczególnym poziomom energ. atomu lub cząsteczki;
mają wymiar odwrotności długości (wymiar liczby falowej); wartość termu widmowego T(n) określająca stan energ. atomu wodoru, w którym elektron znajduje się na poziomie n, jest dana wzorem T(n) = R/n2, gdzie R — stała Rydberga; z różnicy dwóch termów widmowych można obliczyć liczbę falową, a więc i częstość fali światła wysyłanego lub absorbowanego przez atom; sposób oznaczania poszczególnych termów widmowych jest taki sam, jak oznaczania odpowiednich poziomów energ. atomu (cząsteczki).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia