Komunistyczny Związek Młodzieży Polski
 
Encyklopedia PWN
Komunistyczny Związek Młodzieży Polski (KZMP), do 1930 Związek Młodzieży Komunistycznej w Polsce,
nielegalna organizacja młodzieży, powołana III 1922 przez działaczy KPRP (KPP), gł. w celu przygotowywania kadr dla KPP; sekcja Komunist. Międzynarodówki Młodzieży;
działał pod kierownictwem KPP; od końca 1923 w jego składzie (na prawach autonomicznych organizacji obwodowych): Komunist. Związek Młodzieży Zachodniej Białorusi i Komunist. Związek Młodzieży Zachodniej Ukrainy; prowadził działalność: polit., kult.-oświat., sport., często schematycznie kopiował hasła i metody pracy KPP; współpracował m.in. z Organizacją Niezależnej Młodzieży Lud. „Orka”, Związkiem Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Życie” oraz OM TUR; z jego inicjatywy 1936 opublikowano Deklarację praw młodego pokolenia Polski (postulaty: równy start w życiu dla wszystkich, prawa demokr., zapewnienie pracy, pokoju i powszechnej oświaty); gł. działacze: B. Berman, A. Kowalski, A. Lampe, A. Lipski; ok. 15 tys. czł. (1933), gł. młodzież żydowska i chłopska; organ prasowy „Towarzysz”; 1938 rozwiązany wraz z KPP.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia