elipsoida
 
Encyklopedia PWN
elipsoida
[gr.],
mat. powierzchnia zamknięta, której przekrój dowolną płaszczyzną jest elipsą;
ma środek symetrii i 3 wzajemnie prostopadłe osie symetrii (osie elipsoidy); osie elipsoidy w przecięciu z elipsoidą dają 3 pary wierzchołków elipsoidy; w układzie współrzędnych równanie elipsoidy ma postać x2/a2 + y2/b2 + z2/c2 = 1 (a, b, c — półosie elipsoidy); jeżeli a = b > c, otrzymuje się elipsoidę obrotową spłaszczoną (taką jest np. elipsoida ziemska); jeżeli a = b < c — elipsoidę obrotową wydłużoną; gdy a = b = c, otrzymuje się sferę; objętość elipsoidy = .
zgłoś uwagę
Ilustracje
Elipsoida o równaniu x2/a2 + y2/b2 + z2/c2 = 1.rys. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia