Białe, Morze
 
Encyklopedia PWN
Białe, Morze, Biẹłoje mọrie,
śródlądowe morze Oceanu Arktycznego, w Europie Północnej, między półwyspami: Kolskim i Kanin;
Przynależność do oceanu: Arktyczny, Ocean
Państwa położone nad morzem: Rosja
Powierzchnia akwenu: 90 tys. km2
Głębokość akwenu: średnia — 67 m, maksymalna — 350 m (Kandałaksza)
Ważniejsze porty: przeładunkowe: Archangielsk (także port rybacki i rzeczny); inne ważne porty: Biełomorsk — port rybacki, Onega, Mezeń — port rybacki, Kandałaksza
powierzchnia ok. 90 tys. km2, średnia głębokość 67 m, maksymalna — 350 m, w zatoce Kandałaksza; temperatura wód powierzchniowych w lecie 7–15°C, w zimie –1,6°C, zasolenie 24–34,5‰; w zimie zamarza; pływy do 10 m, w Zatoce Mezeńskiej; wyspy: Sołowieckie, Morżowiec i inne; rybołówstwo (śledź, dorsz), myślistwo (foki); do Morza Białego uchodzą rzeki Dwina, Mezeń, Onega i inne; główne porty: Archangielsk, Biełomorsk; łączy się przez Kanał Białomorsko-Bałtycki z Morzem Bałtyckim.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia