Baldwin II
 
Encyklopedia PWN
Baldwin II, Baudouin de Bourg, data ur. nieznana, zm. 21 VIII 1131, Jerozolima,
hrabia Edessy 1100–18, król jerozolimski od 1118;
rycerz lotaryński, 1096–99 uczestnik I krucjaty, kuzyn Baldwina I (1058–1118), 1100 objął z jego nadania hrab. Edessy; wybrany po śmierci Baldwina I na króla (1118) przekazał w lenno Edessę swemu bratu ciotecznemu, Joscelinowi z Courtenay; zwierzchnictwo B. uznali też władcy krzyżowców z Antiochii i Trypolisu; ze zmiennym powodzeniem walczył z sąsiednimi państwami muzułmańskimi (atakując je lub odpierając najazdy) i 1104 oraz 1123 dostawał się do niewoli tureckiej (był wykupywany); udzielał poparcia pierwszym zakonom rycerskim — szpitalników (joannitów) i templariuszy — powstałym w tym okresie w Ziemi Świętej; na sukcesora wyznaczył swego zięcia, Fulka, byłego hr. Andegawenii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia