Bhutan. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Bhutan. Ludność.
Bhutan zamieszkują Bhotyjczycy (ok. 50% ogółu ludności), Nepalczycy i Sikhowie; religią panującą jest buddyzm (odmiana lamajska), część ludności wyznaje hinduizm; przyrost naturalny 20,9‰ (2006); przeciętna długość życia 62 lata dla mężczyzn i 64 dla kobiet (jedna z najniższych w świecie); czytać i pisać umie 60% mężczyzn i 34% kobiet (2003); większość ludności zamieszkuje południową część kraju, zwłaszcza doliny rzek; w miastach mieszka 8% ogółu ludności — jeden z najsłabiej zurbanizowanych krajów świata; gł. m.: Thimphu, Punak´a, Paro; 93% ludności zawodowo czynnej jest zatrudnione w rolnictwie i leśnictwie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia