Bhutan. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Bhutan. Gospodarka.
Bhutan należy do grupy państw o najniższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczym; dopiero w 1956 zniesiono niewolnictwo. W rolnictwie utrzymują się stosunki feudalne, większość ziem uprawnych jest w posiadaniu klasztorów lamajskich i wielkich właścicieli. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej wynosi 4,4 tys. dolarów USA (2006). Pomoc zagraniczna (głównie z Indii) jest przeznaczona na rozwój rolnictwa i tworzenie podstawowej infrastruktury (drogi, mosty). Grunty orne zajmują ok. 3% powierzchni kraju, łąki i pastwiska ok. 6%; dominującymi uprawami są zboża: ryż (uprawiany w dolinach na południu), pszenica, kukurydza, jęczmień i proso (uprawiane na stokach gór), poza tym uprawia się ziemniaki, rośliny strączkowe, jutę, tytoń; w południowo-wschodniej części kraju sadownictwo (mango, pomarańcze, jabłka); na północy koczownicze pasterstwo owiec, jaków i kóz, na południu przyzagrodowa hodowla bydła i trzody chlewnej. Dużą rolę odgrywa leśnictwo, zwłaszcza eksploatacja drewna tekowego. Niewielkie wydobycie węgla kamiennego, dolomitów, surowców budowlanych oraz grafitu. W latach 70. XX wieku powstawały pierwsze zakłady przemysłowe w Bhutanie: elektrownie wodne (w tym Cz’uk’a, o mocy 338 MW), zakłady włókiennicze, przetwórstwa owoców, tartaki oraz cementownia i fabryka zapałek. Dobrze rozwinięte rzemiosło artystyczne, zwłaszcza tkactwo, snycerstwo, wyrób białej broni i obróbka metali. Podstawowym rodzajem transportu jest transport juczny; brak linii kolejowych, drogi kołowe (długość ok. 8 tys. km; ok. 5 tys. utwardzonych (2008) przejezdne w większości tylko w porze suchej; połączenie lotnicze z Indiami. Eksport energii elektrycznej, drewna, węgla, wosku, kości słoniowej, cementu, kardamonu, owoców, kamieni szlachetnych i przypraw; import wyrobów przemysłowych, żywności, paliw, tkanin, maszyn i części do maszyn; główni partnerzy handlowi: Indie Niemcy, Japonia, Bangladesz. Ważnym źródłem dochodów dewizowych Bhutanu jest emisja znaczków pocztowych i wzrastający ruch turystyczny (1974 otwarto granice dla turystów, wpływy z turystyki wynoszą ponad 10 mln dolarów USA rocznie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia