Pilichowski Czesław
 
Encyklopedia PWN
Pilichowski Czesław, ur. 20 VII 1914, Rzadkwin k. Mogilna, zm. 23 X 1984, Warszawa,
działacz polit., historyk;
od 1972 profesor; badania nad okupacją niem. w Polsce, problemem ścigania i karania zbrodni hitl.; od 1965 dyr. Gł. Komisji Badania Zbrodni Hitl. w Polsce; współredaktor informatora encyklopedycznego Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939–45 (1979), Fałszerstwo czy prowokacja? Odwetowcy w roli oskarżycieli (1977).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia