zwyczajnej

Encyklopedia PWN

padalec zwyczajny, Anguis fragilis,
jaszczurka z rodziny padalców (Anguidae);
paprotka zwyczajna, słodyczka, Polypodium vulgare,
gatunek z rodziny paprotkowatych (Polypodiaceae) i podklasy paproci cienkozarodniowych;
do 1990 najwyższy tytuł nauk. samodzielnego pracownika nauk. w szkole wyższej; ob. stanowisko nauk., na które powołuje właściwy min. osobę z tytułem nauk. profesora.
skunks zwyczajny, Mephitis mephitis,
ssak drapieżny, największy gat. z podrodziny skunksów, największy gat. z rodziny łasicowatych; występuje w różnych środowiskach, od pustyni po las (często na polach uprawnych), w Ameryce Północnej od południowej Kanady po północny Meksyk;
sosna zwyczajna, s. pospolita, Pinus sylvestris,
drzewo iglaste z rodzaju sosna;
tatarak zwyczajny, Acorus calamus,
gat. byliny z rodziny obrazkowatych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia