padalce
 
Encyklopedia PWN
110 gat., zamieszkujących Europę, Azję, północną Afrykę oraz Amerykę; należą tu zarówno typowe czworonożne formy, jak też liczne gat. z krótkimi lub częściowo bądź całkowicie zredukowanymi nogami; m.in. padalec zwyczajny.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Padalec zwyczajny (Anguis fragilis) fot. S. Wąsik/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia