zwrotną

Encyklopedia PWN

mat., log. relacja, która zachodzi między każdym elementem zbioru a nim samym — dla każdego x zachodzi xRx;
szczególny rodzaj oddziaływania (sprzężenie) między dwoma obiektami, odgrywający bardzo ważną rolę m.in. w automatyce, mechanice, elektronice, biologii, naukach społ.,
barwiarka, w której przez nieruchomą kąpiel farbiarską wielokrotnie przewija się barwiony wyrób włókienniczy.
boja wytyczająca trasę regat żeglarskich.
prawo uprawnienie do żądania zwrotu całości lub części dokonanej zapłaty,
wada zwrotna, wada główna,
wet. choroby lub trwałe wady zwierzęcia, których ujawnienie w okresie rękojmi uprawnia nabywcę do żądania zwrotu sumy wpłaconej za zwierzę.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia