zokludowane

Encyklopedia PWN

wąska strefa przejściowa między masami powietrza o różnych właściwościach termodynamicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia