zmętnienie opalizujące

Encyklopedia PWN

zmniejszenie przezroczystości atmosfery ziemskiej wywołane przez obecne w niej liczne drobne stałe lub ciekłe cząstki (aerozol atmosferyczny);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia