ziemska

Encyklopedia PWN

najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
instytucja państw.; zał. X 1918 przez Radę Regencyjną w celu kontroli parcelacji gruntów uzyskiwanych z reformy rolnej;
całość zjawisk i właściwości elektr. wnętrza Ziemi (o charakterze regionalnym i lokalnym) kształtujących — łącznie z magnetyzmem ziemskim — pole elektromagnetyczne Ziemi
Irlandzka Narodowa Liga Ziemska, Irish National Land League,
organizacja irl. 1879–82;
elipsoida obrotowa spłaszczona, najbardziej zbliżona kształtem do powierzchni geoidy na całej Ziemi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia