zielona

Encyklopedia PWN

w. na Ukrainie (obw. iwano-frankowski), na południowy zachód od miasta Nadwórna;
projektowanie takich produktów i procesów chem., które pozwalają zredukować lub wyeliminować użycie i wytwarzanie substancji niebezpiecznych;
miasto w województwie lubuskim, pow. grodzki, na terenie Wału Zielonogórskiego, na obszarze źródliskowym kilku potoków, m.in. Złotego Potoku i lewych dopływów Śląskiej Ochli, w otoczeniu lasów; siedziba sejmiku wojew. i pow. zielonogórskiego.
niezwykle szybki przyrost plonów pszenicy w latach 60. XX w., który w decydującym stopniu ograniczył groźbę głodu na subkontynencie indyjskim oraz w międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych regionach Azji, Afryki i Ameryki Południowej;
kompleks leśny w północno-wschodniej części Niz. Północnomazowieckiej, na Równinie Kurpiowskiej, → Kurpiowska, Puszcza.
jaszczurka zielona, Lacerta viridis,
gad z rodziny jaszczurek właściwych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia