zielona

Encyklopedia PWN

w. na Ukrainie (obw. iwano-frankowski), na południowy zachód od miasta Nadwórna;
projektowanie takich produktów i procesów chem., które pozwalają zredukować lub wyeliminować użycie i wytwarzanie substancji niebezpiecznych;
miasto w województwie lubuskim, pow. grodzki, na terenie Wału Zielonogórskiego, na obszarze źródliskowym kilku potoków, m.in. Złotego Potoku i lewych dopływów Śląskiej Ochli, w otoczeniu lasów; siedziba sejmiku wojew. i pow. zielonogórskiego.
niezwykle szybki przyrost plonów pszenicy w latach 60. XX w., który w decydującym stopniu ograniczył groźbę głodu na subkontynencie indyjskim oraz w międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych regionach Azji, Afryki i Ameryki Południowej;
kompleks leśny w północno-wschodniej części Niz. Północnomazowieckiej, na Równinie Kurpiowskiej, → Kurpiowska, Puszcza.
jaszczurka zielona, Lacerta viridis,
gad z rodziny jaszczurek właściwych;
anakonda zielona, sukuri, Eunectes murinus,
wąż z rodziny boidów;
daglezja zielona jedlica zielona, (Pseudotsuga douglasii, Pseudotsuga menziesi),
drzewo iglaste z rodzaju daglezja;
ropucha zielona, Bufo viridis,
płaz bezogonowy z rodziny ropuchowatych;
rzekotka zielona, Hyla cinerea,
płaz bezogonowy z rodziny rzekotek;
stacja telewizyjna dawnego województwa zielonogórskiego, założona 1995 (koncesja 1995); redaktor nacz. A. Jędrzejczak-Siłka;
niem. partia społ.-polit., zał. 1980;
zielona masa roślin, głównie motylkowatych, przyorana w celu wzbogacenia gleby, zwłaszcza w związki azotu i substancje organiczne;
Zielone, Góry, Green Mountains,
pasmo górskie w Ameryce Północnej, gł. w stanie Vermont;
w Polsce nazwa święta upamiętniającego Zesłanie Ducha Świętego, → Pięćdziesiątnicy.
basen oceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego, między środkową częścią Grzbietu Śródatlantyckiego a stokiem kontynentalnym północno-zachodniej Afryki;
Zielonego Przylądka, Wyspy, portug. Cabo Verde,
archip. na Oceanie Atlantyckim, u zach. wybrzeży Afryki, na zachód od Płw. Zielonego Przylądka;
jeden z tzw. nowych ruchów społ., → ruch ekologiczny.

Materiały dodatkowe

Bali — w cieniu czynnego wulkanu
Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
Hawaii — wyspa królowej ognia

Słownik języka polskiego PWN

gąska zielonka, żółta, zielona «gąska rosnąca późną jesienią w suchych lasach»
mieszanka zielona «mieszanka pasz, składająca się z polnych i łąkowych roślin pastewnych»
zielona fala «ustawienie świateł ulicznych w taki sposób, aby pojazdy jadące daną trasą nie musiały się zatrzymywać»
zielona karta «ubezpieczenie pojazdu, którym wyjeżdża się za granicę»
zielona strzałka «światło sygnalizacyjne w postaci zielonej strzałki, zezwalające na skręt w prawo pomimo czerwonego światła»
zielona szkoła «kilkudniowy wyjazd edukacyjno-wypoczynkowy organizowany przez szkołę w ciągu roku szkolnego»
zielone
1. pot. «zielone gałązki lub ozdobne trawki używane do przystrajania kompozycji z ciętych kwiatów»
2. pot. «jadalne, zielone części warzyw dodawane do potraw»
Zieloni
1. «organizacja zwolenników ochrony środowiska»
2. «partie polityczne, których celem jest walka o czyste środowisko naturalne»
rośliny wiecznie zielone «rośliny niepodlegające sezonowym zmianom ulistnienia, stopniowo zrzucające stare liście i tworzące nowe»
tereny zielone «grunty pokryte roślinnością służące mieszkańcom miast jako miejsce wypoczynku»
użytki zielone «łąki i pastwiska»
Zielone Świątki «w Kościele rzymskokatolickim: święto zesłania Ducha Świętego»
• zielonoświątkowy
nawóz zielony «świeża masa roślinna wprowadzana do gleby jako nawóz organiczny»
zielony I
1. «mający barwę świeżej trawy lub szmaragdu»
2. «o owocach: niedojrzały»
3. «o barwie skóry, cery ludzkiej: blady z zielonkawym lub brunatnoszarym odcieniem; też: o człowieku: mający taki kolor cery»
4. pot.«o człowieku: niedoświadczony lub niemający wiedzy na jakiś temat»

• zielono• zieloniutki, zieleniutki • zieloniuchny, zieleniuchny • zieloność
zielony II
1. pot. «dolar»
2. «członek partii Zielonych lub organizacji ekologicznej»
zielony rynek «rynek handlu owocami i warzywami»
zielony stolik «stolik do gry w karty obity zielonym suknem»
żółto-zielony «mający dwa kolory: żółty i zielony»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia