zgoda

Encyklopedia PWN

w Polsce, w zakładach pracy uprawnionych do stosowania zakładowych systemów wynagradzania, pisemne porozumienie między związkiem zaw. i kier. zakładu pracy (po zaopiniowaniu przez radę pracowniczą i uzyskaniu zgody ogólnego zebrania pracowników), zawierające szczegółowe warunki płacy i in. świadczeń w ramach układu zbiorowego.
Zamoyski Jan, ur. 20 III 1542, Skokówka, zm. 3 VI 1605, Zamość,
kanclerz i hetman wielki koronny.
zbrodnie dokonane w okresie II wojny światowej przez instytucje i organy państwowe ZSRR na obywatelach państwa polskiego.
zdolność określonej osoby do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu za pomocą czynności prawnych;
Zelenka Petr, ur. 21 VIII 1967, Praga,
czeski reżyser i scenarzysta film., muzyk;
Zeppelin
[c̣pəli:n]
Ferdinand von Wymowa, ur. 8 VIII 1838, Konstancja, zm. 8 III 1917, Berlin,
niemiecki generał, twórca i pionier sterowców sztywnych.
Zhuangzi, Czuang-cy Wymowa, Mistrz Zhuang, Zhuang Zhou, ur. 369, zm. 286 r. p.n.e.,
jeden z najwybitniejszych myślicieli chińskich;
umowne określenie stanu stosunków międzynarodowych charakteryzujących się trwałym konfliktem, ale również niemożnością jego rozstrzygnięcia przez konfrontację militarną.
Zwiastowania, Najwyższy Order, zw. także Orderem Annuncjaty, wł. Ordine Supremo della Santissima Annunziata,
odznaczenie domu sabaudzkiego;
nacz. organizacja ludności pol. w Niemczech, zał. VIII 1922 w Berlinie jako reprezentacja prawna interesów Polaków — obywateli niem. i ich stowarzyszeń;
Zygmunt II August, ostatni z męskiej linii Jagiellonów, ur. 1 VIII 1520, Kraków, zm. 7 VII 1572, Knyszyn,
król polski i wielki książę litewski od 1529.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

zgoda I
1. «stan, w którym nie ma zatargów, kłótni, konfliktów»
2. «stan, w którym ludzie mają wspólne zdanie lub odczucia w jakiejś sprawie»
3. «pozwolenie na coś»
zgoda II «partykuła wyrażająca przyzwolenie lub aprobatę, np. Spotkamy się o drugiej. – Zgoda.»
związek zgody «związek wyrazowy, w którym wyraz określany zgadza się z określającym co do rodzaju, liczby, przypadka lub osoby»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia