zespołów statystycznych

Encyklopedia PWN

zbiór formalnie nieskończonej liczby kopii układu fiz. (o zdefiniowanym stanie makroskopowym), z których każda opisuje inny stan mikroskopowy układu (mikrostan);
fiz. jeden z zespołów statystycznych Gibbsa.
fiz. sytuacja, w której na podstawie znajomości stanu mikroskopowego (mikrostan) jednego układu fiz. nie można wnioskować o stanie mikroskopowym innego układu;
ekonometria
[gr. oikonomía ‘zarządzanie gospodarstwem’, metréō ‘mierzę’],
dział ekonomii, który zajmuje się mierzeniem zależności omawianych w teoretycznej analizie ekonomicznej.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia