zaraz

Encyklopedia PWN

zaraza, Orobanche,
rodzaj pasożytniczych roślin zielnych z rodziny zarazowatych (Orobanchaceae);
rzadziej używana nazwa epidemii lub epidemicznych chorób zakaźnych, zwłaszcza dżumy, cholery.
zaraza bydła i dziczyzny, posocznica krwotoczna bydła, choroba Bollingera,
zakaźna choroba bydła i wolno żyjących przeżuwaczy wywoływana przez Pasteurella multocida (pasterelozy);
groźna choroba gruszy i jabłoni, powodowana przez bakterię Erwinia amylovora;
zakaźne włóknikowe zapalenie płuc i opłucnej koni, o złożonej etiologii;
zaraza płucna bydła, zakaźna pleuropneumonia bydła,
zakaźna choroba bydła wywoływana przez mykoplazmy;
inwazyjna choroba koniowatych wywoływana przez pierwotniaka Trypanosoma equiperdum (świdrowce);
zakaźna choroba świń wywoływana przez bakterię Pasteurella multocida (pasterelozy);
jedna z najgroźniejszych chorób ziemniaka i pomidora powodowana przez patogen Phytophthora infestans, zaliczany obecnie do Chromista;
zbiorowy lot niektórych owadów związany z rozrodem;
czarna śmierć, łac. mors nigra,
pandemia dżumy w Europie w połowie XIV w.;
Marek Aureliusz, Marcus Annius Verus, Marcus Aelius Aurelius Antoninus Verus, ur. 121, zm. 180, Vindobona (ob. Wiedeń),
cesarz rzymski od 161, filozof (stoik).
Ockham
[ọkəm]
Wilhelm, William of Ockham Wymowa, ur. ok. 1300, Ockham (hrab. Surrey, Anglia), zm. ok. 1350, Monachium,
średniowieczny filozof i teolog, pochodzenia angielskiego, franciszkanin.
Apollo, Apóllōn,
mit. gr. syn Zeusa i Leto, bliźniaczy brat Artemidy; według wielu badaczy najbardziej helleński spośród bogów greckich, opiekun młodzieży w okresie wychowywania przez muzykę i taniec, źródło ładu we wspólnocie, pan oczyszczeń i lecznictwa oraz sztuki wieszczej.
dzieło sztuki (plastyczne, muzyczne) lub utwór literacki, uznane za wyjątkowe; utwór budzący powszechne uznanie i podziw, będący symbolem takich wartości, jak: egzystencjalna prawda znajdująca wyraz w dziele, mistrzostwo artystyczne, wreszcie — ideały patriotyczne czy ogólnoludzkie, z którymi identyfikuje się pewna wspólnota kulturalna.
doktryna polit. sformułowana 1959 przez prezydenta Wenezueli, R. Betancourta, zaraz po objęciu przez niego urzędu;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

zaraz I
1. «partykuła informująca o bardzo małej odległości między dwoma miejscami, np. Kiosk jest zaraz za rogiem ulicy.»
2. «partykuła komunikująca, że między dwoma zdarzeniami upłynęło bardzo mało czasu, np. Napisała do niego zaraz po powrocie.»
zaraz II «przysłówek komunikujący, że między dwoma zdarzeniami lub między jakimś zdarzeniem a daną wypowiedzią upłynęło lub upłynie bardzo mało czasu, np. Zaraz mi wypomnisz, że go naciągam.»
zaraz III
1. «wykrzyknik informujący, że mówiący spełni w niedługim czasie to, o co ktoś go prosi»
2. «wykrzyknik używany, aby powstrzymać kogoś przed zbyt szybkim działaniem lub przerwać czyjeś zbyt szybkie działania»
3. «wykrzyknik sygnalizujący, że nadawca chce sobie coś przypomnieć, zanim włączy się do rozmowy»
zaraza
1. «choroba zakaźna występująca masowo»
2. «groźne, trudne do zwalczenia zjawisko»
3. pot. «wyzwisko lub przekleństwo»
zaraza ziemniaczana «wywoływana przez grzyby choroba niszcząca uprawy ziemniaków i pomidorów»
zaraza ziemniaczana «wywoływana przez grzyby choroba niszcząca uprawy ziemniaków i pomidorów»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia