pasterelozy zwierząt
 
Encyklopedia PWN
pasterelozy zwierząt,
zakaźne choroby zwierząt domowych i dzikich, wywoływane przez bakterie z rodzaju Pasteurella, przede wszystkim Pasteurella multocida, rzadziej Pasteurella heamolytica i in.
występują u różnych gat. ssaków i ptaków domowych oraz dzikich (np. cholera drobiu, zaraza świń i zaraza bydła i dziczyzny); przebieg często ostry z objawami posocznicy krwotocznej i krwotocznego zapalenia narządów wewn.; występuje zwykle sporadycznie, niekiedy w postaci enzootii; niektóre pasterolodzy zwierząt są chorobami odzwierzęcymi człowieka; zapobieganie: szczepienia ochronne, przestrzeganie zasad higieny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia