zaraza bydła i dziczyzny
 
Encyklopedia PWN
zaraza bydła i dziczyzny, posocznica krwotoczna bydła, choroba Bollingera,
zakaźna choroba bydła i wolno żyjących przeżuwaczy wywoływana przez Pasteurella multocida (pasterelozy);
zakażenie przez drogi oddechowe lub przewód pokarmowy; objawy: podwyższona temp., obrzęki okolicy głowy, szyi, gardła i przedpiersia, biegunki; zapobieganie przez szczepienia ochronne; objęta przepisami o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierząt (chore sztuki są zabijane).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia