zapisobiorca

Encyklopedia PWN

zapisobiorca, legatariusz,
osoba, której testator przeznaczył w testamencie pewną korzyść majątkową, bez ustanowienia jej spadkobiercą.
zasada prawa rzym. przekazana w Digestach justyniańskich w brzmieniu non concubitus sed consensus facit nuptias [‘nie fizyczne pożycie, lecz porozumienie tworzy małżeństwo’];
fideikomis
[łac. fideicomissum ‘zapis nieformalny’],
w prawie rzym. zapis będący prośbą spadkodawcy do dziedzica (lub zapisobiorcy), aby udzielił osobie trzeciej korzyści majątkowej kosztem spadku;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia