zakres pomiarowy

Encyklopedia PWN

rezystor włączany równolegle w gałąź obwodu elektrycznego w celu przejęcia określonej, zwykle znacznej części płynącego w tym obwodzie prądu (odciążenia danego elementu obwodu);
Bohdziewicz Piotr, ur. 23 III 1896, Petersburg, zm. 4 VIII 1982, Warszawa,
architekt, historyk sztuki;
instytut nauk. PAN w Warszawie (posiada także jednostki organizacyjne we Wrocławiu i Borowcu k. Poznania);
gałąź przemysłu przetwórczego, w której zasadnicze procesy produkcyjne są procesami chemicznymi; stanowi rozwinięcie techniczno-użytkowego nurtu chemii, uprawianego od pradziejów w ramach rozmaitych rzemiosł.
med. sposób badania komórek tworzących zawiesinę w laminarnym strumieniu cieczy za pomocą urządzenia zw. cytometrem przepływowym.
przyrząd do pomiaru odległości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia