cytometria przepływowa
 
Encyklopedia PWN
cytometria przepływowa,
med. sposób badania komórek tworzących zawiesinę w laminarnym strumieniu cieczy za pomocą urządzenia zw. cytometrem przepływowym.
Strumień cieczy zawierający cząstki przepływa ze stałą prędkością (100–2000 cząstek na sekundę) przez obszar pomiarowy cytometru, w którym są analizowane metodami opt.: kształt, wymiary, budowa wewn. komórek oraz zawartość w nich niektórych składników (zwłaszcza DNA) odpowiednio znakowanych optycznie. Do pomiarów wykorzystuje się właściwości rozpraszania światła laserowego przez poszczególne komórki lub ich składniki (jądra, chromosomy, mitochondria) lub fluorescencję przez nie wzbudzoną. Sygnały opt. są przetwarzane na sygnały elektryczne, które po zanalizowaniu są przedstawiane graficznie (w postaci rozkładów mono- lub biparametrycznych). Cytometr umożliwia także segregację cząstek po wyjściu ze strefy pomiarowej w celu wyodrębnienia populacji komórkowej o jednorodnych elementach składowych (sortowanie preparatywne) lub wyodrębnienia określonych rodzajów komórek (sortowanie analityczne). Cytometria przepływowa łączy zalety metod analitycznych i preparatywnych; umożliwia badania charakterystyk populacyjnych komórek, analizę składników komórkowych (zwłaszcza takich jak kwasy nukleinowe, białka, antygeny powierzchniowe i komórkowe), aktywność enzymatyczną, potencjał membranowy, aktywność mitochondriów, pH wewnątrzkomórkowe, transport jonów i płynność błony. Cytometria przepływowa wyparła mikroskopię konwencjonalną w zakresie niektórych zastosowań w immunologii, hematologii i onkologii.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia