zabezpieczony

Encyklopedia PWN

system świadczeń pieniężnych i rzeczowych;
w prawie pol. zabezpieczenie grożących kar grzywny, przepadku rzeczy lub roszczeń odszkodowawczych, dokonane w toku postępowania na majątku podejrzanego, mające na celu zagwarantowanie realizacji przyszłego orzeczenia sądu.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego, fr. Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS), ang. International Association of Social Security (IASS),
organizacja pozarządowa,
kredyt
[łac. creditum ‘pożyczka’, ‘dług’],
ekon. pożyczka, transakcja polegająca na tym, że: jedna ze stron (wierzyciel lub kredytodawca) stawia do dyspozycji drugiej strony środki pieniężne, dobra realne bądź inne świadczenia albo zobowiązuje się pokrywać do określonej wysokości jej zadłużenie bądź wykonywać dyspozycje płatnicze; druga strona (dłużnik lub kredytobiorca) zwraca w ustalonych terminach równowartość wykorzystanych środków, a ponadto płaci kredytodawcy wynagrodzenie za korzystanie z tych środków w postaci oprocentowania (procent) liczonego proporcjonalnie do sumy i okresu wykorzystania kredytu; dla dłużnika otrzymanie kredytu oznacza powstanie zobowiązania (długu).
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.

Słownik języka polskiego PWN

zabezpieczenie
1. «to, co zabezpiecza»
2.  «to, co stanowi gwarancję wypłacalności lub dotrzymania umowy»
3.  «ogół środków i przedsięwzięć wspierających wojsko podczas działań bojowych»
zabezpieczyćzabezpieczać
1. «zapewnić ochronę przed czymś niebezpiecznym lub szkodliwym»
2. «uczynić bezpiecznym»
3. «zapewnić utrzymanie się czegoś w dotychczasowym stanie»
4. «zapewnić komuś środki do życia»
5. «zapewnić zaspokojenie roszczenia lub wykonanie kary»
6. «zająć decyzją władz jakieś przedmioty»
zabezpieczyć sięzabezpieczać się
1. «zapewnić sobie bezpieczeństwo»
2. «zapewnić sobie środki do życia»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia