zabezpieczenie majątkowe
 
Encyklopedia PWN
zabezpieczenie majątkowe,
w prawie polskim zabezpieczenie grożących kar grzywny, przepadku rzeczy lub roszczeń odszkodowawczych, dokonane w toku postępowania na majątku podejrzanego, mające na celu zagwarantowanie realizacji przyszłego orzeczenia sądu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia